Logo De Paauw

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van depaauw.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Brood – en Banketbakkerij De Paauw. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert of verspreidt. Andere vormen van misbruik zijn ook niet toegestaan. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brood – en Banketbakkerij De Paauw is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Brood – en Banketbakkerij De Paauw.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Brood – en Banketbakkerij De Paauw op deze pagina.