missie & kernwaarden

Baanbrekend en slagvaardig ondernemen
Alert zijn op trends en op consumptiebehoeften. En daar slagvaardig op reageren met onderscheidende brood- en banketproducten en nieuwe baanbrekende concepten. Dat realiseert De Paauw met een dynamische organisatie die voortdurend investeert in mensen, middelen en producten.

Investeren in samenwerking
Als een platform voor nieuwe ideeën en concepten wil De Paauw een inspirerende partner zijn voor supermarktformules en andere professionele partijen. Gezamenlijke inspanningen resulteren in gezamenlijk succes, in winst voor alle partners.

Kwaliteit als basis van ondernemen
Kwaliteitsbewustzijn is voor De Paauw basis van ondernemen. De consument herkent die kwaliteit in eerlijke en hoogwaardige brood- en banketproducten. De klant weet zich verzekerd van een constant kwaliteitsniveau in service, leveringen en productieprocessen.