links

Relaties

NVB, Nederlandse vereniging voor de Bakkerij, belangenbehartiger van de Industriële Bakkerijen in Nederland
Voorlichtingsbureau Brood, voorlichtingsorganisatie en kenniscentrum rond brood en gezondheid
Voedingscentrum, informatiecentrum over voeding en gezondheid
NBC, Nederlands Bakkerij Centrum, kennis en adviescentrum voor de bakkerij
Nederlands Bakkerijmuseum, kennis- en historisch centrum voor brood en banket in West-Europa
Bake for Life, organisatie die bakkerijen opzet in Afrikaanse landen
ISO Nederlands Normalisatie-instituut, de normenleverancier van Nederland

Controlerende instanties kwaliteitssystemen
VWA, Voedsel en Waren Autoriteit - HACCP
Skal, Bio Controle
GMP, Good Manufacturing Practice
IFS, International Food Standard